info@groeplitp.be

Via deze privacyverklaring wensen wij u zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop wij omgegaan met de persoonsgegevens die wij over verzamelen en verwerken.

PRIVACYVERKLARING

AANVRAAGFORMULIER CLIËNT AFSCHRIFT - INZAGE DOSSIER

AANWIJZING VERTROUWENSPERSOON WET PATIËNTENRECHTEN

AANWIJZING VERTEGENWOORDIGER WET PATIËNTENRECHTEN

HERROEPING VERTEGENWOORDIGER WET PATIËNTENRECHTEN

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be