info@groeplitp.be
onze centra

ESF-project: Passie en Engagement op het werk

Het project passie en engagement wordt gerealiseerd met middelen van Europa verkregen via ESF, een stuk Vlaamse cofinanciering en een deel private inbreng van onze groep.
Toelichting doel en beoogde resultaten:

Het project bouwt voort op het dialoogmodel van de feedbackcyclus. Hierin engageren we ons als groep tot verschillende vormen van dialoog die tot doel hebben maximale bevlogenheid en betrokkenheid te realiseren bij medewerkers in onze groep.

We geven daarbij aandacht aan vier kritische succesfactoren:
• verhogen autonomie, zelfverantwoordelijkheid van medewerkers
• bespreekbaar maken van vaardigheden en competenties
• op zoek gaan naar zinvol werk in al zijn facetten
• inzetten op teamwerking

Via de projectaanvraag willen we het geïnitieerde proces waarmaken, actueel houden, maar ook inhoudelijk verbreden en diepgang geven door aandacht te hebben voor verschillende verbeterpunten die door onze medewerkers in een tevredenheidsbevraging werden aangehaald. In het project wordt een waaier aan acties uitgewerkt: wisselleren, horizontale promotie, talentenworkshops, passiepodium, ontwikkeling beleidskompas, gezondheidsplan, discipline-specifieke lerende netwerken, engagementsbevraging, ...

 Terug ...

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be