info@groeplitp.be
onze centra

Op weg naar een feedbackcultuur

Toelichting doel en beoogde resultaten:

De feedbackcyclus is een dialoogmodel waarin we ons engageren tot verschillende vormen van dialoog die tot doel hebben maximale bevlogenheid en betrokkenheid te realiseren bij medewerkers in onze groep.
We geven daarbij aandacht aan vier kritische succesfactoren:

  • verhogen autonomie, zelfverantwoordelijkheid van medewerkers
  • bespreekbaar maken van vaardigheden en competenties
  • op zoek gaan naar zinvol werk in al zijn facetten
  • inzetten op teamwerking

Reeds voor indiening van het project werden deze doelen vooropgesteld in Groep LITP. Via de projectaanvraag willen we het geïnitieerde proces waarmaken, actueel houden, maar ook inhoudelijk verbreden en diepgang geven door aandacht te hebben voor acties mbt drie essentiële pijlers in een strategisch loopbaanbeleid: coachend leiding geven, compententiebeleid en loopbaanbeleid.

In het project een waaier van acties uitgewerkt: lerend netwerk leidinggevenden, groepsevent rond betrokkenheid, ontwikkeling methodieken mbt teamontwikkeling, ontwikkeling beleidskader wisselleren en horizontale promotie...

terug

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be