info@groeplitp.be

Nieuws

Sedert 01.05.2012 hebben de CAR een nieuwe conventie. De bedoeling van de reconversie is dat de centra zich méér specialiseren in de revalidatie van bepaalde medisch prioritaire doelgroepen en dat aan de patiënten van deze doelgroepen gegarandeerd een kwaliteitsvolle revalidatie wordt aangeboden. De groep "complexe ontwikkelingsstoornissen" moet de komende jaren minderen met minstens 3 % per jaar tot er in verhouding met het totaal aantal patiënten slechts 30 % wordt behandeld. Om bepaalde medisch prioritaire doelgroepen te mogen behandelen worden er specifieke kwaliteitsvoorwaarden geformuleerd.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de vereiste medische en therapeutische omkadering die in de personeelsequipe van het centrum dient aanwezig te zijn, op de ervaring die een centrum dient te hebben met een bepaalde doelgroep of op de samenwerking die een centrum dient aan te gaan met een zorginstelling die gespecialiseerd is in de pathologie van de doelgroep in kwestie.  Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIZIV (http://www.riziv.be/ ).

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be