info@groeplitp.be

Patiëntenrechten

Sinds 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet legt de regels over de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener uit en is ontstaan om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

 

Vragen of klachten

Waar kan je naartoe indien je vragen of klachten hebt?

Het CGG engageert zich om iedere klacht, iedere vorm van onenigheid tussen een cliënt en een medewerker, effectief en efficiënt aan te pakken. Onze klachtenprocedure is kosteloos en zorgt voor een uniforme behandeling van klachten binnen al onze campussen. De persoon die een klacht heeft geuit alsook elke medewerker waarover een klacht komt krijgt in elke fase en bij elke stap feedback aangaande de geformuleerde klacht. Het uiteindelijke doel van deze procedure is om de dialoog tussen beide partijen te herstellen en samen de onenigheid op te lossen. 

In onderstaand document staat de te volgen procedure bij klachten beschreven:

KLACHTENPROCEDURE

Meer informatie over patiëntenrechten en de functie van de ombudsdienst kan je vinden op:

www.patientenrechten.be

 

Beroepsgeheim

Wat houdt het beroepsgeheim in?

Je hulpverlener(s) maken deel uit van een team. Dit team overlegt wekelijks. Op dit overleg worden het intakegesprek, het behandelvoorstel, de evolutie en de eventuele knelpunten van de begeleiding of het behandelproces besproken. Het individuele beroepsgeheim wordt hierdoor een gedeeld beroepsgeheim van het team. Indien je hier vragen over hebt, kan je dit altijd bespreken met je hulpverlener. Wanneer overleg nodig is met hulpverleners of medewerkers van een andere dienst, zal altijd eerst jouw toelating gevraagd worden.

 

Behandelplan

Wat houdt het behandelplan in?

De nodige informatie betreffende de diagnose, de aard van de behandeling, de evolutie en de afronding worden bijgehouden in een behandelplan dat deel uitmaakt van jouw dossier. De hulpverlener zal bij het opstarten van een behandeling het behandelplan met jou bespreken. Heb je vragen over de behandeling en/of wens je bijkomende verduidelijking, dan kan je je hulpverlener hier steeds over aanspreken.

 

Dossier

Wat betekent een CGG dossier?

Van elke cliënt leggen we een dossier aan waarin we, naast enkele persoonlijke gegevens, het behandelplan, de evolutie en het einde van de begeleiding/behandeling kort beschrijven. In je dossier bewaren we ook de rapporten die ons, met jouw akkoord, door je eventuele vroegere hulpverleners zijn bezorgd. Dit dossier is een wettelijke verplichting en wordt bijgehouden met de nodige discretie en slotvast opgeborgen. Een aantal anoniem gemaakte gegevens worden verplicht opgevraagd door de overheid in het kader van het gezondheidsbeleid.

Je kan inzage vragen van je dossier. Je hulpverlener zal dan samen met jou de inhoud van je dossier doornemen en bespreken. Op schriftelijk verzoek kan je (of een door jou aangeduide vertrouwenspersoon) binnen de 15 dagen, tegen een kleine administratieve vergoeding, een strikt persoonlijk afschrift bekomen van dit dossier. Informatie die door derden aan je dossier werd toegevoegd, is niet op te vragen

 

Verslagen en attesten

Wat gebeurt er met verslagen en attesten van het CGG?

Indien je een verslag, (aanwezigheids)attest of een ander rapport wenst kan je dit aanvragen bij jouw hulpverlener. Niet alle door jou gevraagde attesten of verslagen kunnen worden opgemaakt. De hulpverlener zal met jou bespreken waarom hij/zij dit wel of niet kan doen. Als rapporten, verslagen of attesten worden gemaakt voor derden zal dit slechts gebeuren met jouw uitdrukkelijk akkoord. Voor opgelegde behandelingen en gevaarsituaties gelden andere regels.

 

 

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be