info@groeplitp.be

Hoe aanmelden?

Als tweedelijnsdienst werken wij op verwijzing van huisarts, een sociale dienst, (psychiatrisch) ziekenhuis, het CLB of een andere hulpverlener.

Aanmeldingsprocedure: deze bestaat uit twee delen.

Deel 1: Administratie

Tijdens het eerste deel van de aanmeldingsprocedure verzamelt de onthaalmedewerker volgende administratieve gegevens: naam, geslacht, leeftijd, woonplaats, taal. Ook vragen we de moeilijkheden of problemen waarvoor hulp wordt gevraagd kort toe te lichten. Ook is het voor ons belangrijk te weten of u al eerder geholpen werd door onze dienst, of u doorverwezen bent door een andere hulpverlener en of er een tolk en moment doorgeven zijn waarop het tweede deel van de aanmelding: de telefonische vraagverheldering zal plaatsvinden.
De persoonsgegevens worden onmiddellijk genoteerd in het Electronisch Patiënten Dossier.

Deel 2: Telefonische vraagverheldering

Tijdens de telefonische vraagverheldering, een kort gesprek aan de telefoon met een hulpverlener van het CGG, gaan we na of u met uw hulpvraag bij ons aan het juiste adres bent. Wanneer u bij ons terecht kan, krijgt u informatie over onze werking en geeft men u een afspraak voor een intakegesprek op onze dienst. Wanneer u met uw hulpvraag niet terecht kan bij ons, leiden we u toe naar een andere dienst of organisatie (CGG deelwerking dichterbij uw woonplaats, een ander of meer gespecialiseerd aanbod, ...) en geven we u de nodige contactgegevens (telefoonnummer, adres).

In onze kinder- en jongerenwerking hebben we graag voor de aanmelding door de patiënt contact met de verwijzer om de verwijzing te bespreken.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be