info@groeplitp.be

Cumulverbod (bilanperiode/revalidatieperiode)

Een rechthebbende kan het revalidatieprogramma in de inrichting nooit in dezelfde periode cumuleren met de kinesitherapieverstrekkingen die opgenomen zijn in artikel 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (KB van 14 september 1984). Dit kan wel in volgende gevallen :

  • Voor rechthebbenden die lijden aan één der aandoeningen bedoeld in artikel 7, § 3, 3° van het Koninklijk besluit van 23 maart 1982 (E-pathologieën).
  • Bij wijze van uitzondering en mits toestemming van de adviserend geneesheer omwille van een aandoening die geen verband houdt met de revalidatie van de rechthebbende in de inrichting.
  • Tijdens de bilanperiode als er voorafgaand aan het aanvangsbilan reeds een periode van kinesitherapieverstrekkingen lopende was. In dit geval kunnen de monodisciplinaire kinesitherapieverstrekkingen ook worden verdergezet in afwachting tot de start van de multidisciplinaire revalidatie.
  • Een rechthebbende kan kinesitherapieverstrekkingen omwille van de situatie "psychomotorische ontwikkelingsstoornissen" enkel cumuleren tijdens de bilanperiode.

Een rechthebbende kan het revalidatieprogramma in de inrichting nooit in dezelfde periode cumuleren met logopedieverstrekkingen zoals opgenomen in artikel 36 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (KB van 14 september 1984), behalve in volgende gevallen :

  • Indien dit artikel de cumul expliciet toelaat. In deze gevallen kan de logopedie enkel aangerekend worden op dagen dat de inrichting geen zitting realiseert.
  • Indien voorafgaand aan de start van het bilan reeds een periode van logopedieverstrekkingen lopende was kan de logopedie verder gezet worden tijdens de bilanperiode, echter niet op dagen dat er een bilanzitting gerealiseerd wordt. Ook na de bilanperiode kan de logopedie verdergezet worden totdat de multidisciplinaire revalidatie start.

Tenzij anders vermeld is het verbod om bepaalde verstrekkingen aan te rekenen, niet alleen van toepassing op de dagen dat er zittingen worden gerealiseerd, maar ook op dagen dat er geen zittingen worden gerealiseerd.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be