info@groeplitp.be

Aanmelding en intake-gesprek


De aanmelding gebeurt telefonisch. Na de aanmelding worden de cliënten uitgenodigd voor een eerste gesprek in het centrum. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op de anamnese, de vroegkinderlijke ontwikkeling en de ontwikkelingsmijlpalen, de specifieke problemen en mogelijkheden van de cliënt. Deze gegevens worden besproken met de revalidatie-arts waarna besloten wordt of er al dan niet voldoende aanwijzingen zijn om te voldoen aan de voorwaarden voor één van de doelgroepen. Zo ja, wordt op basis van deze gegevens een aanvraag gedaan voor financiële tegemoetkoming in de kosten van het bilan bij de geneesheer-adviseur van het ziekenfonds. Zo niet, wordt er indien nodig doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be