info@groeplitp.be

Verwijzing

Om een beroep te kunnen doen op het Centrum voor Ambulante Revalidatie - CAR moet de cliënt ingeschreven zijn in een ziekenfonds. Elke cliënt moet verwezen worden door een arts. Voor de kinderen en jongeren behorende tot de groep complexe ontwikkelingsstoornissen kan, indien een van de betrokken domeinen de schoolse vaardigheden betreft, de verwijzing ook gebeuren door het CLB, onder de verantwoordelijkheid van de CLB-arts.

Voor een aantal doelgroepen dient de verwijzing te gebeuren door een arts-specialist :

Voor de doelgroep stotteren dient de verwijzing te gebeuren door een geneesheer-specialist met één van de volgende specialismen : neurologie, psychiatrie, pediatrie of N.K.O.

Voor de doelgroep gehoorstoornissen dient de verwijzing te gebeuren door een N.K.O.-arts of door een centrum dat door "Kind en Gezin" erkend is als een gespecialiseerd centrum voor de diagnosestelling van gehoorstoornissen bij zuigelingen.

Personen met gehoorstoornissen die beantwoorden aan de voorwaarden voor terugbetaling van een cochleair implantaat of die een implantatie op de hersenstam hebben ondergaan én nood hebben aan multidisciplinaire revalidatie naar aanleiding van de inplanting van het cochleair implantaat of van het hersenstamimplantaat dienen verwezen te worden door een NKO-arts die ofwel verbonden is aan het centrum dat de implantatie heeft verricht ofwel verbonden is aan een gespecialiseerd centrum voor de afregeling van cochleair implantaten en/of hersenstamimplantaten.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be