info@groeplitp.be

CORONA

Onze diensten blijven open gedurende de CORONA crisis.
U kan beroep doen op onze diensten via de geëigende kanalen en volgens de geëigende werkwijze. Onze diensten werken vooral op verwijzing.
De telefoonnummers blijven actief. Aarzel niet te bellen dan krijgt u een medewerker aan de lijn of bellen wij u terug in de loop van de komende dagen. Mensen die kampen met twijfel, angsten, bezorgdheden n.a.v. de CORONA quarantaine nemen best contact op met Teleonthaal (106) of Awel (102).


 

Beste eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers,

De Limburgse GGZ netwerken en het CAW-Limburg slaan de handen in elkaar.
Tijdens de huidige crisis blijft alle ambulante hulp- en dienstverlening bereikbaar via de gekende kanalen.
Ook voor nieuwe welzijnsvragen en niet-dringende psychische problemen.
Bij twijfel of onduidelijkheid is er het Limburgs contactpunt CAW en openen de GGZ netwerken vanaf dinsdag 14 april meldpunten GGZ, ingericht per eerstelijnszone.
Alle contact- en meldpunten staan open voor vragen van alle leeftijdscategorieën.
Naast het initiatief www.dezorgsamen.be vinden ook overbelaste hulpverleners uit de eerste lijn via deze weg hulp en ondersteuning.We hopen u hiermee in deze hectische tijden nog meer van dienst te zijn.

CAW-Limburg en de Limburgse GGZ netwerken LIGANT, RELING & NOOLIM


 

 1. Missie 

Groep LITP is een netwerk van zorgactoren binnen het brede veld van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Geïnspireerd vanuit een chritelijke mens- en maatschappij visie en vanuit een herstel- en ontwikkelingsgericht perspectief, geven we vorm aan zorg en behandeling voor personen met ernstige psychiatrische/psychosociale problematiek of kwetsbaarheid.

2. Visie

Wij engageren ons als een professionele en betrouwbare partner ten aanzien van individuele cliënten, netwerkorganisaties en overheden ter bevordering van het persoonlijk én maatschappelijk welbevinden in Limburg. Wij wensen daarbij een bijzondere aandacht te schenken aan personen die kwetsbaar staan in de maatschappij.

Het is een keuze om een toegankelijke dienstverlening aan te bieden voor iedereen met ernstige psychiatrische/psychosociale problematiek of kwetsbaarheid en voor personen met complexe zorgvragen waarvoor een mulitidisciplinaire behandeling is aangewezen.

Wij organiseren ons zorgaanbod vanuit een herstel- en ontwikkelingsgerichte visie op zorg.
Deze visie vindt zijn vertaling naar zowel zorgbeleid als facilitair beleid en HR. De visie vertrekt vanuit het geloof in mogelijkheden en talenten van mensen. Binnen dit klimaat van vertrouwen, wordt persoonlijke groei getimuleerd.

Wij staan open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, vermogen, ongeacht ideologische, religieuze of filosofische overtuiging. Wij ambiëren een professionele zorgverstrekking met aandacht voor het in partnerschap ontwikkelen van naadloze zorg op maat, zo dicht mogelijk bij de zorgvrager.

Groep LITP garandeert zorgverstrekking door een groep gespecialiseerde medewerkers. Wij ondersteunen deze medewerkers door middel van een inhoudelijk onderbouwd personeelsbeleid met aandacht voor inspraak, competentie- en organisatieontwikkeling.

Wij staan in voor een onderbouwd, strategisch en operationeel beleid. Dit op basis van een performant management dat de aangesloten afdelingen/diensten aanstuurt en ondersteunt.

Groep LITP wil inspelen op nieuwe noden in de samenleving en wil facilitator en inspirator zijn voor nieuwe initiatieven, zowel door inhoudelijke als materiële ondersteuning.

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be