info@groeplitp.be

De Link

Dagactiviteitencentrum De Link is een initiatief binnen Groep LITP in samenwerking met het stadsbestuur van Beringen. In samenwerking met dagactiviteitencentrum De Schans streeft De Link ernaar een volledig en gevarieerd activeringsprogramma uit te werken. Specifiek staan op De Link vooral de domeinen vorming, vrije tijd en ontmoeting op de voorgrond.

Dagelijkse werking

 Vast aanbod/ Open aanbod

In het programma van De Link wordt een onderscheid gemaakt m.b.t. de activiteiten tussen een vast aanbod en een open aanbod. Cliënten kunnen bij opstart de keuze makenin welk aanbod zij wensen in te stappen. Eventueel is ook een gecombineerd programma mogelijk.

 • Vast aanbod : Wanneer cliënten kiezen voor een vast aanbod wordt er met hen een individueel programma bepaald waarin ze een vast aantal dagen of halve dagen per week naar het dagactiviteitencentrum komen. Dit is een programma dat zij elke week volgen
 • Open aanbod :Wanneer cliënten kiezen voor het open aanbod kiezen zij voor een aanbod van activiteiten waar geen vaste deelname aan verplicht is. Cliënten moeten m.a.w. niet steeds komen. In dit aanbod organiseren we wekelijks een inloopnamiddag, maandelijks 1 à 2 uitstappen en jaarlijks een vakantie.

Activiteiten

De dagelijkse werking wordt gekenmerkt door groepsactiviteiten, wardoor het levensdomein 'ontmoeting' steeds centraal staat. De concrete activiteiten worden afgestemd op de noden en behoeften van de cliënten. Dit maakt dat het weekschema dynamisch is, steeds wordt geëvalueerd en wordt bijgestuurd. Hieronder voorbeelen van activiteiten:

 • Klei-atelier
 • Crea-activiteit
 • Eigen werk
 • Sportgroep
 • Actualiteitengroep
 • Themagerichte vorming
 • Koken
 • Sociale vaardigheden/assertiviteit
 • Inloopnamiddag
 • Uitstappen
 • Vakantie

Individuele begeleiding

Bij de deelnemers wordt ook individueel een verkenning gemaakt van hun wensen en behoeften naar een verdere reïntegratie in de samenleving en een eventuele trajectbegeleiding. Vooral nar deelnemers met specifieke arbeidsvragen is dit laatste ondereel van groot belang. Voor hen zijn de activiteiten meer dan louter een zinvolle daginvulling. Ze willen deze activiteiten aangrijpen om hun arbeidsvaardigheden te vergroten, hun ervaring te verruimen of nieuwe (arbeids)attitudes te ontwikkelen. In die zin wil De Link plaats maken voor de begeleiding en ondersteuning van deze mensen, om samen met de cliënt een traject af te leggen waarin vooruitgang, zelfontplooiing en ontwikkeling centraal staan. Ook op vlak van vorming of vrije tijd proberen wij samen met de cliënt trajecten uit te werken.

 

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be