info@groeplitp.be

De Schans

Dagactiviteitencentrum De Schans is een initiatief binnen Groep LITP in samenwerking met het OCMW-bestuur van Heusden-Zolder. De Schans streeft ernaar in samenwerking met dagactiviteitencentrum De Link een volledig en gevarieerd activeringsaanbod uit te werken. Specifiek staan op De Schans vooral de domeinen arbeid en ontmoeting op de voorgrond

Dagelijkse werking

Arbeidszorg

Arbeidszorg biedt arbeidsmatige activiteiten aan binnen een productieve en/of dienstverlenende omgeving. De arbeid is volledig aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van het individu. ER is niet alleen oog voor de arbeid maar ook specifiek voor de ontplooiing, de persoonlijke en sociale ontwikkeling en het welzijn van de medewerker. Op De Schans werken de arbeidszorgmedewerkers in groep in verschillende ateliers. Hieronder voorbeelden van ateliers:

  • Bakkerij
  • Keuken
  • Straatonderhoud
  • Semi-industrieel werk
  • Creatieve productie
  • Tuin
  • Klusjesdienst

Ontmoeting
De Schans streeft ernaar voor haar deelnemers een veilige thuishaven en ontmoetingsplaats te zijn, waar deelnemers geaccepteerd worden zoals ze zijn. Gezien de doelgroep vaak te maken heeft met sociale uitsluiting, wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van sociale interacties, het creëren van lotgenotencontact en opnieuw aangaan van positieve sociale contacten. In deze groepen komen de zowel ontspannende als vormende activiteiten aanbod.

  • Gestructureerd aanbod : Dit is een aanbod van activiteiten georganiseerd door de begeleiding dat erop gericht is mensen samen te brengen en met elkaar in interactie te doen gaan. Het aanbod is gestructureerd en speciaal bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden uit zichzelf sociale contacten aan te gaan.
  • Ongestructureerd aanbod : Dit is een ongestructureerd aanbod van activiteiten gericht op ontmoeting van deelnemers speciaal voor deelnemers die overvoldoende sociale vaardigheden beschikken om met elkaar in interactie te gaan. De keuze en het intitiatief van de activiteiten ligt bij de deelnemers.

Begeleiding, ondersteuning en trajectbegeleiding

Bij de deelnemers wordt individueel een verkenning gemaakt van hun wensen en behoeften naar een verdere reïntegratie in de samenleving en een eventuele trajectbegeleiding. We streven ernaar dat de activiteiten meer zijn dan louter een zinvolle daginvulling. Mensen krijgen de kans om via de activiteiten hun vaardigheden te vergroten, hun ervaring te verruimen of nieuwe (arbeids)attitudes te ontwikkelen. In die zin wil De Schans plaats maken voor de nodige begeleiding en ondersteuning van de deelnemers, om samen met de deelnemer een traject af te leggen waarin vooruitgang, zelfontplooiiing en ontwikkeling centraal staan

 

 

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be