info@groeplitp.be

Hoe werken we?

 

In onze werking willen we begeleiding aanbieden binnen verschillende zorgdomeinen (lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, medicatie, zelfzorg, sociale relaties, huishouden, financiën, administratie, juridische situatie, maatschappelijk functioneren, dagbezigheid, vrije tijd). Met elke bewoner wordt in onderling overleg bepaald in een begeleidingsplan rond welke domeinen het voor hem of haar wenselijk is dat er gewerkt zal worden. Het karakter van de begeleiding binnen deze domeinen kan heel divers zijn: afhankelijk van de individuele situatie zullen we aspecten opvolgen, kunnen we bewoners ondersteunen of motiveren en zullen we vaardigheden aanleren en tijdelijke of definitief externe hulp inschakelen.

Gezien haar gemeenschappelijke doelgroep, visie en opdrachten kent Beschut Wonen in het bijzonder een nauwe samenwerking met de regionale dagactiviteitencentra De Schans en De Link.

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be