info@groeplitp.be

Speciale projecten

Meerbanenplan

Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt omwille van medische, mentale, psychische op psychiatrische problemen en een RVA-statuut kunnen via arbeidszorg hun arbeidsvaardigheden en attitudes (re)activeren. De Schans en Aktief participeren aan regionale samenwerkingsverbanden om deze vorm van arbeidsactivering in opdracht van de VDAB mogelijk te maken.

Europsy

Europsy Rehabilitation is een Europese organisatie van mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem en GGZ-professionals. Europsy wil opkomen voor de rechten van mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem en hun inclusie in de maatschappij.  Dit gebeurt ondermeer door de jaarlijkse organisatie van een euregionaal festival waarbij de (deelnemers van) De Link en De Schans actief betrokken zijn.

DAC-actie "Kijk ons in de ogen"

"Kijk ons in de ogen" is een actie van de negen Limburgse dagactiviteitencentra om de voortdurende bestaansonzekerheid van deze centra aan te klagen en te pleiten voor een structurele financiering door de overheid.
Meer info op www.kijkonsindeogen.be

 

 

 

 

 

 

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be