info@groeplitp.be

Hoe werken we?

De Link en De Schans bieden individuele en groepsondersteuning bij het vinden en behouden van een daginvulling op vlak van:

  • Ontmoeting
  • Ontspanning
  • Vorming
  • Arbeid

Dit gebeurt onder meer door de uitbouw van een aangepast en divers activiteiten-aanbod met o.a. creatieve, arbeidsmatige, vormende en ontspannende activiteiten. Voor elke deelnemer wordt een individueel weekprogramma samengesteld op basis van zijn of haar mogelijkheden en wensen. 

Daarnaast werkt elk dagactiviteitencentrum in een netwerk met andere initiatieven in de regio die actief zijn op deze domeinen: bijvoorbeeld met ontmoetings- en dienstencentra, met verenigingen, met initiatieven voor sociale en beschutte tewerkstelling, met vormingsinstellingen en opleidingscentra, etc.

Door individuele begeleiding aan de hand van een begeleidingsplan, teamoverleg en extern cliëntoverleg is er de nodige aandacht voor het psychisch welzijn en het individueel traject van elke deelnemer.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be