info@groeplitp.be

Informatie voor verwijzers

Revalidatiecentra voor psychosociale problemen - REVAL

Doelgroep

Ambulante, multidisciplinaire revalidatie voor adolecenten en  volwassenen met psy-chiatrische problematiek.
We richten ons vooral op patiënten die:

 • om psychische redenen, duidelijk gehinderd worden in hun familiaal, sociaal of professioneel leven en aangewezen zijn op steun of begeleiding.
 • een duidelijke psychosociale weerslag ondervinden ten gevolge van een lichamelijk of cerebraal niet-evoluerende aandoening.

Een positieve goedkeuring vanwege het RIZIV is noodzakelijk.

Welke zorg biedt ons team aan (= hoofdzorgfunctie)?

Module curatie, behandeling

Hoe biedt ons team deze zorg aan (= modus)?


Locatie: Binnen de eigen zorgeenheid

Tijdsduur: 1 tot 2 jaar

Opgelegde maximale behandelduur (RIZIV) gaande van 1 jaar (o.m. aanpassingsstoornissen) tot 2 jaar (psychotische stoornissen).


Periodiciteit
Halve dag (minimum 3 uur)
Volledige dag (minimum 6 uur)
Minimum 3 à 4 dagdelen (intensief karakter)

Beschermingsgraad: beperkt toezicht

Welke zijn de sterke punten in het zorgaanbod van ons team?


Multidisciplinariteit

 • Ergo, kine, logo, socio, psycho en neuropsychiatrisch toezich.
 • Ruim aanbod aan therapieën.
 • Zowel groepstherapieën als individuele therapie mogelijk.
 • Netwerk (partner, ouders, kinderen, ...) wordt betrokken.

Flexibiliteit in bijsturen van het programma

 • Regelmatige evaluaties.
 • Vlotte aanpassingen.

Intensieve behandeling, begrensd in tijd (cfr. tijdsduur)

 • Tijdsbegrenzing als motivationele factor m.b.t. nazor.

Groot leeftijdsbereik

 •  Ondergrens 18 jaar.
 • Geen opgelegde bovengrens.
 • Zorg op maat: heel individuele benadering.
 • Gericht op groeimogelijkheden van de patiënt.
 • Opnamepreventief karakter.
 • Als mogelijk alternatief voor residentiële opnames.

Brede doelstellingen

 • Gaande van stabilisatie/structuratie tot doorstroming naar een werkvorm.

Kleinschaligheid van de centra

 • Huiselijker.
 • Persoonlijker
 • Minder anoniem
 • Geen ziekenhuissfeer
 • Informele leermomenten
 • Dicht bij thuisomgeving
 • Link met thuisomgeving blijf behouden

Limburgse centra goed vertegenwoordigd binnen Vlaanderen

Jarenlange ervaring en deskundigheid binnen ambulante psychosociale revalidatiesector

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be