info@groeplitp.be

Therapeutisch revalidatieprogramma voor CVS en fybromyalgie

De samenwerking met het ZOL had als doel het bewegingsprogramma, zoals dat door de CVS- en fibromyalgiepatiënten gevolgd werd in het ziekenhuis, na ontslag verder te kunnen zetten op REVAL.
Gezien de stijgende vraag naar behandeling van deze doelgroep vonden wij het opportuun om op dit voorstel in te gaan.
Het was bovendien een unieke kans om de samenwerking met de PAAZ en de Dagkliniek te optimaliseren. Dit hield echter in dat wij een volwaardige samenwerking moesten kunnen aanbieden. Daarvoor zijn intensieve en frequente contacten nodig. Aangezien de behandelingsplannen voor deze pathologieën grotendeels gelijkaardig verlopen en inhoudelijk overeenstemmen namen wij graag (mits enige aanpassing en uitbreiding van ons courante aanbod) deel aan dit project deel.

Wanneer de patiënten van deze doelgroep, na ontslag uit het ziekenhuis, in een privé kinépraktijk terecht komen, dreigt immers het gevaar dat enkel nog de somatische klachten behandeld worden.
Het is dus aangewezen dat deze patiënten, na ontslag uit het ziekenhuis, verder kunnen behandeld worden in een multidisciplinair centrum waarbij kinesitherapie een belangrijke rol speelt in het optimaliseren van de wisselwerking tussen lichaam en geest.


 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be