info@groeplitp.be

Hoe werken we ?

REVAL richt zich op adolescenten en volwassenen met een welomschreven psychiatrische stoornis. Het revalidatieprogramma bestaat uit een gevarieerd therapeutisch aanbod, zowel vanuit sociotherapeutische, ergotherapeutische, kinesi-therapeutische, logopedische en als psychotherapeutische invalshoek. De meeste activiteiten gebeuren in groepsverband, hoewel er ook voldoende ruimte is voor individuele contacten. 

Onze ambitie is een intensief therapeutisch programma "op maat" te ontwikkelen dat zowel qua invulling als qua doelstelling van persoon tot persoon kan verschillen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de problematiek, gaan van een laagdrempelige daginvulling waarbij resocialisatie voorop staat, tot een intensieve, therapeutisch onderbouwde voorbereiding op een (her)tewerkstelling. In ieder geval houden wij, naast de bestaande beperkingen, rekening met de aanwezige capaciteiten en groeimogelijkheden van de betrokken patiënt, en trachten we aldus hun vaardigheden te verhogen.

Meerdere halve of volledige dagen per week kan men het uitgestippelde revalidatieprogramma volgen, en dit gedurende een maximum toegelaten -door het RIZIV opgelegde- behandelduur, gaande van één (voor bijvoorbeeld aanpassings-stoornissen) tot twee jaar (in het geval van psychotische stoornissen). Daarna hopen we dat de zorggebruikers, al dan niet ondersteund door een andere aangepaste vorm van hulpverlening, hun rol in de maatschappij weer kunnen opnemen, hetzij op familiaal, sociaal als op professioneel vlak.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be