info@groeplitp.be

Behandelplan op maat


REVAL werkt op basis van een wetenschappelijk onderbouwd en multidisciplinair behandelplan op maat. Het behandelplan omvat een beschrijving van enerzijds de huidige mogelijkheden en beperkingen van de patiënt, anderzijds van de verwachte groeimogelijkheden van deze patiënt (profiel).

Het team start, in overleg met de patiënt, met invullen van het document: behandelplan.
Hierbij wordt vooreerst rekening gehouden met de behoeften van de patiënt. Dit betreft concrete vragen, wensen of noden van de patiënt (bijvoorbeeld de nood aan een zinvolle daginvulling of sociaal contact, of de vraag naar tewerkstelling of een opleiding). Daarnaast wordt in overleg met de patiënt het perspectief omschreven vanuit de vraag hoe patiënt en hulpverlener de toekomst op korte en langere termijn zien en wat hierbij noodzakelijk en nuttig kan zijn (bijvoorbeeld het aantal therapiedagen waarop de patiënt per week ingeschakeld zal worden en of het halve of volledige therapiedagen betreft).

Tenslotte worden enkele concrete doelstellingen geformuleerd (het betreft dan de resultaten die we binnen een tijdspanne van 1,5 à 2 jaar, afhankelijk van de maximale revalidatieduur, samen willen bereiken).


REVAL streeft naar een maatschappelijke (re-) integratie van de patiënt en gaat hierbij niet-discriminerend te werk.


 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be