info@groeplitp.be

CORONA

Onze diensten blijven open gedurende de CORONA crisis.
U kan beroep doen op onze diensten via de geëigende kanalen en volgens de geëigende werkwijze. Onze diensten werken vooral op verwijzing.
De telefoonnummers blijven actief. Aarzel niet te bellen dan krijgt u een medewerker aan de lijn of bellen wij u terug in de loop van de komende dagen. Mensen die kampen met twijfel, angsten, bezorgdheden n.a.v. de CORONA quarantaine nemen best contact op met Teleonthaal (106) of Awel (102).


Beste eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers,

De Limburgse GGZ netwerken en het CAW-Limburg slaan de handen in elkaar.
Tijdens de huidige crisis blijft alle ambulante hulp- en dienstverlening bereikbaar via de gekende kanalen.
Ook voor nieuwe welzijnsvragen en niet-dringende psychische problemen.
Bij twijfel of onduidelijkheid is er het Limburgs contactpunt CAW en openen de GGZ netwerken vanaf dinsdag 14 april meldpunten GGZ, ingericht per eerstelijnszone.
Alle contact- en meldpunten staan open voor vragen van alle leeftijdscategorieën.
Naast het initiatief www.dezorgsamen.be vinden ook overbelaste hulpverleners uit de eerste lijn via deze weg hulp en ondersteuning.We hopen u hiermee in deze hectische tijden nog meer van dienst te zijn.

CAW-Limburg en de Limburgse GGZ netwerken LIGANT, RELING & NOOLIM

 


 

 

Opdracht van REVAL

De Revalidatiecentra voor psychosociale problemen - REVAL, bieden ambulante multidisciplinaire revalidatie voor adolescenten en volwassenen met een psychiatrische problematiek.

We richten ons vooral op patiënten die:

  • om wille van psychische redenen, duidelijk gehinderd worden in hun familiaal, sociaal of professioneel leven en aangewezen zijn op steun of begeleiding.
  • een duidelijke psycho-sociale weerslag ondervinden ten gevolge van een lichamelijk of cerebraal niet-evoluerende aandoening.

Een positieve goedkeuring vanwege het RIZIV is noodzakelijk.

Elk centrum  wil vanuit een integrale, multidisciplinaire en psychotherapeutische benadering mensen met een psychiatrische problematiek helpen hun rol weer op te nemen in hun familie en in hun ruimere omgeving (beroeps- en socio-cultureel leven). Individuele behandelingsaccenten staan hierbij voorop.

In een ambulant en therapeutisch gestructureerd kader buiten het ziekenhuismilieu worden diverse therapieën op intensieve wijze aangeboden, nauw aansluitend bij de eigen leef- en woonwereld van de patiënt. Door de gedecentraliseerde en regionale inplanting kan een grote en realistische betrokkenheid van de familie en de omgeving gerealiseerd worden. Het systeemgericht en contextueel werken is dan ook een belangrijke pijler in de revaliderende begeleiding.

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be