info@groeplitp.be

Opdracht van REVAL

De Revalidatiecentra voor psychosociale problemen - REVAL, bieden ambulante multidisciplinaire revalidatie voor adolescenten en volwassenen met een psychiatrische problematiek.

We richten ons vooral op patiënten die:

  • om wille van psychische redenen, duidelijk gehinderd worden in hun familiaal, sociaal of professioneel leven en aangewezen zijn op steun of begeleiding.
  • een duidelijke psycho-sociale weerslag ondervinden ten gevolge van een lichamelijk of cerebraal niet-evoluerende aandoening.

Een positieve goedkeuring vanwege het RIZIV is noodzakelijk.

Elk centrum  wil vanuit een integrale, multidisciplinaire en psychotherapeutische benadering mensen met een psychiatrische problematiek helpen hun rol weer op te nemen in hun familie en in hun ruimere omgeving (beroeps- en socio-cultureel leven). Individuele behandelingsaccenten staan hierbij voorop.

In een ambulant en therapeutisch gestructureerd kader buiten het ziekenhuismilieu worden diverse therapieën op intensieve wijze aangeboden, nauw aansluitend bij de eigen leef- en woonwereld van de patiënt. Door de gedecentraliseerde en regionale inplanting kan een grote en realistische betrokkenheid van de familie en de omgeving gerealiseerd worden. Het systeemgericht en contextueel werken is dan ook een belangrijke pijler in de revaliderende begeleiding.

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be