info@groeplitp.be

Wat is onze opdracht ?

 Het zorgaanbod van de Limburgse Dienst voor Screening van Spraak en Taal - LDSST voorziet in logopedische preventie, sensibilisering, screening en adviesverstrekking aan kleuter- en basisscholen, bij de aangesloten Limburgse gemeenten. Dit uniek project omvat een coachingmodule voor leerkrachten en een module vraaggestuurde logopedische screening van kleuters en leerlingen van de lagere school.

Sinds schooljaar 2015- 2016 kent de LDSST werking nieuwe benaderingen en opportuniteiten. De LDSST opdracht  houdt geen systematische klasscreening meer in.

Zo is de inhoudelijke werking afgestemd op de engagementsverklaring van de VLOR met de VVL en de realisatie van het nieuwe zorgvademecum voor het kleuter en lager onderwijs.

De regie van de LDSST werking gebeurt door de logopedisten aan de hen toegewezen scholen. Deze regie houdt in dat er in september jaarafspraken worden gemaakt in de school. Jaarafspraken in functie van een duidelijke communicatie met betrekking tot de LDSST opdrachten, planning en het inventariseren van de schoolse noden. Jaarafspraken om de hulpverlening en ondersteuning van zorgkinderen zo goed mogelijk uit te bouwen.

In het actieveld opteren we voor een uitgebreidere screening op indicatie, op basis van verwijzing door het schoolteam (fase 2 van het zorgcontinuüm).De meerwaarde ligt niet alleen in de screening maar vooral in de bespreking van de resultaten met het schoolteam en de hieruit voortvloeiende handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten en ouders.

Nieuw is ook de coachingmodule waarbij de LDSST logopedist klasondersteunend werkt en inspeelt op de ondersteuningsnoden en behoeften van de school. De logopedist brengt theoretische en praktische coaching in de klaspraktijk.

De LDSST werking is netoverschrijdend en wordt opgenomen in het schoolreglement. De logopedische screening en adviezen en de coaching worden uitgevoerd door een contractueel verbonden gebiedslogopedist en is kosteloos voor de ouders

 


 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be