info@groeplitp.be

CORONA

Onze diensten blijven open gedurende de CORONA crisis.
U kan beroep doen op onze diensten via de geëigende kanalen en volgens de geëigende werkwijze. Onze diensten werken vooral op verwijzing.
De telefoonnummers blijven actief. Aarzel niet te bellen dan krijgt u een medewerker aan de lijn of bellen wij u terug in de loop van de komende dagen. Mensen die kampen met twijfel, angsten, bezorgdheden n.a.v. de CORONA quarantaine nemen best contact op met Teleonthaal (106) of Awel (102).


Beste eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers,

De Limburgse GGZ netwerken en het CAW-Limburg slaan de handen in elkaar.
Tijdens de huidige crisis blijft alle ambulante hulp- en dienstverlening bereikbaar via de gekende kanalen.
Ook voor nieuwe welzijnsvragen en niet-dringende psychische problemen.
Bij twijfel of onduidelijkheid is er het Limburgs contactpunt CAW en openen de GGZ netwerken vanaf dinsdag 14 april meldpunten GGZ, ingericht per eerstelijnszone.
Alle contact- en meldpunten staan open voor vragen van alle leeftijdscategorieën.
Naast het initiatief www.dezorgsamen.be vinden ook overbelaste hulpverleners uit de eerste lijn via deze weg hulp en ondersteuning.We hopen u hiermee in deze hectische tijden nog meer van dienst te zijn.

CAW-Limburg en de Limburgse GGZ netwerken LIGANT, RELING & NOOLIM


 Wat is onze opdracht ?

 Het zorgaanbod van de Limburgse Dienst voor Screening van Spraak en Taal - LDSST voorziet in logopedische preventie, sensibilisering, screening en adviesverstrekking aan kleuter- en basisscholen, bij de aangesloten Limburgse gemeenten. Dit uniek project omvat een coachingmodule voor leerkrachten en een module vraaggestuurde logopedische screening van kleuters en leerlingen van de lagere school.

Sinds schooljaar 2015- 2016 kent de LDSST werking nieuwe benaderingen en opportuniteiten. De LDSST opdracht  houdt geen systematische klasscreening meer in.

Zo is de inhoudelijke werking afgestemd op de engagementsverklaring van de VLOR met de VVL en de realisatie van het nieuwe zorgvademecum voor het kleuter en lager onderwijs.

De regie van de LDSST werking gebeurt door de logopedisten aan de hen toegewezen scholen. Deze regie houdt in dat er in september jaarafspraken worden gemaakt in de school. Jaarafspraken in functie van een duidelijke communicatie met betrekking tot de LDSST opdrachten, planning en het inventariseren van de schoolse noden. Jaarafspraken om de hulpverlening en ondersteuning van zorgkinderen zo goed mogelijk uit te bouwen.

In het actieveld opteren we voor een uitgebreidere screening op indicatie, op basis van verwijzing door het schoolteam (fase 2 van het zorgcontinuüm).De meerwaarde ligt niet alleen in de screening maar vooral in de bespreking van de resultaten met het schoolteam en de hieruit voortvloeiende handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten en ouders.

Nieuw is ook de coachingmodule waarbij de LDSST logopedist klasondersteunend werkt en inspeelt op de ondersteuningsnoden en behoeften van de school. De logopedist brengt theoretische en praktische coaching in de klaspraktijk.

De LDSST werking is netoverschrijdend en wordt opgenomen in het schoolreglement. De logopedische screening en adviezen en de coaching worden uitgevoerd door een contractueel verbonden gebiedslogopedist en is kosteloos voor de ouders

 


 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be