info@groeplitp.be

Hoe werken we ?

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) doet aan multidisciplinaire dienstverlening. Dit houdt in dat we zowel maatschappelijke, psychologische als psychiatrische zorg verlenen.

Het CGG heeft een ambulant zorgaanbod, wat betekent dat personen bij ons enkel op afspraak op consultatie kunnen komen en niet worden opgenomen. Zonodig komt een hulpverlener op huisbezoek.

Als tweedelijnsdienst werken wij op verwijzing van huisarts, eerstelijnspsycholoog, een sociale dienst, (psychiatrisch) ziekenhuis, het CLB of een andere hulpverlener.

Na aanmelding op ons secretariaat zal een hulpverlener u en/of uw verwijzer telefonisch contacteren voor een vraagverheldering. Hier bekijken we of het behandelaanbod van het CGG een antwoord kan zijn op uw hulpvraag. Dan wordt er een intake gepland, of een andvies gegeven voor passende verwijzing.

Indien er een intake is op onze dienst, volgt achteraf een teambespreking waar een behadelplan wordt opgesteld dat de hulpverlener met u bespreekt alvorens de begeleiding/behandeling te starten.

Het therapeutisch aanbod van het CGG is gevarieerd. Naargelang uw hulpvraag en verwachtingen zal er gekozen kunnen worden voor individuele therapie, gezinstherapie, groepstherapie, sociaal psychiatrische begeleiding en/of medicamenteuze ondersteuning. De duur en intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van uw hulpvraag. We streven steeds naar een optimale zorg op maat.

Wij vinden samenwerking en afstemming met ander betrokken hulpverleners belangrijk. Mits uw toestemming krijgen de huisarts en/of verwijzer dan ook een kennisgeving van het intake gesprek in ons centrum. De huisarts of betrokken hulpverlener krijgt informatie over de evolutie van uw behandeling/begeleiding en wordt ook op de hoogte gesteld bij afronding of beëindiging van de behandeling/begeleiding. Indien u dit niet wenst, dient u dit duidelijk door te geven aan uw hulpverlener van het CGG.

Wanneer je niet aanwezig kan zijn op een afspraak in het CGG dien je dit 48uur op voorhand te melden. Bij afwezigheid zonder tijdige verwittiging wordt de consultatie aangerekend, tenzij een doktersattest. Voor meer informatie over tarieven en cliëntenbijdragen klik hier .

 


 

stuur je kat niet

 

 

 

 

 

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be