info@groeplitp.be

Wat is onze opdracht ?

De Centra voor Ambulante Revalidatie - CAR zijn erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (V.A.P.H.).

De CAR bevinden zich op de tweede lijn van de gezondheidszorg. Dit betekent dat men er enkel terecht kan op voorschrift van een verwijzende arts. Om een beroep te kunnen doen op het CAR dien je ingeschreven te zijn bij een ziekenfonds.

De kernopdrachten van het CAR Genk en het CAR Hasselt zijn het uitvoeren van multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding.

De onderzoeken en behandelingen in het CAR gebeuren ambulant. Dit betekent dat men enkel op consultatie kan komen in het CAR, men kan er niet verblijven of opgenomen worden.

We stellen ons tot doel maximale ontplooiïngskansen en revalidatiemogelijkheden te bieden met het oog op een zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij (school, werk, thuis, sociaal leven, vrije tijd) en de omgeving beter af te stemmen op de specifieke noden van de persoon.

Communicatie over patiënten met externe hulpverleners gebeurt enkel na schriftelijke toestemming en volgens professionele deontologische vereisten.

Permanente kwaliteitsbewaking, overleg en doorgedreven specialisatie en vorming van de teamleden, garanderen dat niet alleen deskundigheid, maar ook menselijkheid en kwaliteitszorg centraal staan in het CAR Genk en het CAR Hasselt.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be