info@groeplitp.be

CORONA

Onze diensten blijven open gedurende de CORONA crisis.
U kan beroep doen op onze diensten via de geëigende kanalen en volgens de geëigende werkwijze. Onze diensten werken vooral op verwijzing.
De telefoonnummers blijven actief. Aarzel niet te bellen dan krijgt u een medewerker aan de lijn of bellen wij u terug in de loop van de komende dagen. Mensen die kampen met twijfel, angsten, bezorgdheden n.a.v. de CORONA quarantaine nemen best contact op met Teleonthaal (106) of Awel (102).

 


Beste eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers,

De Limburgse GGZ netwerken en het CAW-Limburg slaan de handen in elkaar.
Tijdens de huidige crisis blijft alle ambulante hulp- en dienstverlening bereikbaar via de gekende kanalen.
Ook voor nieuwe welzijnsvragen en niet-dringende psychische problemen.
Bij twijfel of onduidelijkheid is er het Limburgs contactpunt CAW en openen de GGZ netwerken vanaf dinsdag 14 april meldpunten GGZ, ingericht per eerstelijnszone.
Alle contact- en meldpunten staan open voor vragen van alle leeftijdscategorieën.
Naast het initiatief www.dezorgsamen.be vinden ook overbelaste hulpverleners uit de eerste lijn via deze weg hulp en ondersteuning.

We hopen u hiermee in deze hectische tijden nog meer van dienst te zijn.

CAW-Limburg en de Limburgse GGZ netwerken LIGANT, RELING & NOOLIMWat is onze opdracht ?

De Centra voor Ambulante Revalidatie - CAR zijn erkend door het Agentschap Zorg- en Gezondheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (V.A.P.H.).

De CAR bevinden zich op de tweede lijn van de gezondheidszorg. Dit betekent dat men er enkel terecht kan op voorschrift van een verwijzende arts. Om een beroep te kunnen doen op het CAR dien je ingeschreven te zijn bij een ziekenfonds.

De kernopdrachten van het CAR Genk en het CAR Hasselt zijn het uitvoeren van multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding.

De onderzoeken en behandelingen in het CAR gebeuren ambulant. Dit betekent dat men enkel op consultatie kan komen in het CAR, men kan er niet verblijven of opgenomen worden.

We stellen ons tot doel maximale ontplooiïngskansen en revalidatiemogelijkheden te bieden met het oog op een zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij (school, werk, thuis, sociaal leven, vrije tijd) en de omgeving beter af te stemmen op de specifieke noden van de persoon.

Communicatie over patiënten met externe hulpverleners gebeurt enkel na schriftelijke toestemming en volgens professionele deontologische vereisten.

Permanente kwaliteitsbewaking, overleg en doorgedreven specialisatie en vorming van de teamleden, garanderen dat niet alleen deskundigheid, maar ook menselijkheid en kwaliteitszorg centraal staan in het CAR Genk en het CAR Hasselt.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be