info@groeplitp.be

Speciale projecten verbonden aan het CGG voor volwassenen en ouderen

1. Zelfmoordpreventie

2. VDIP Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische (Psychotische) stoornissen

 

Projecten verbonden aan de kinder- en jongerenwerking

1. KIN Kind In Nood

2. Opstap


Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be