info@groeplitp.be

Cliëntbijdrage

Psychiater:

Honorarium naar geldende conventietarieven.
Het grootste deel van dit bedrag vragen wij rechtstreeks op bij de mutualiteit. Je dient enkel het remgeld te betalen: daarvoor krijgt je een factuur thuis gestuurd.
Je hoeft dus voor een consultatie bij de psychiater geen geld mee te nemen. Het is erg belangrijk dat je voor elke consultatie bij de psychiater een klevertje van de mutualiteit meebrengt.

Andere hulpverleners:

Voor consultaties bij andere hulpverleners dan de psychiaters dien je wel ter plekke te betalen.

De Vlaamse regering heeft beslist om vanaf 1 mei 2013 uniforme tarieven in te voeren voor centra geestelijke gezondheidszorg. Het gaat hier om de consultaties bij een psycholoog, maatschappelijk werker, ...


Volgende tarieven zijn van toepassing :

Een eerste consultatie is gratis, als je naar het CGG schriftelijk bent doorverwezen door bv. uw huisarts of een welzijns- of gezondheidsactor.
Let wel, een eerste afspraak bij de psychiater wordt WEL aangerekend.

Een consultatie kost 11 Euro bij een psycholoog of maatschappelijk werker.

Sommige mensen genieten een lager tarief van 4 euro per gesprek :

  • Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving
    (OMNIO/WIGW-statuut).
  • Patiënten die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling zijn bij het OCMW of het CAW.

Zowel voor individuele consultaties als voor groepssessies worden dezelfde tarieven gehanteerd.
Groepssessies worden per reeks en op voorhand betaald bij groepen met een vooraf vastgesteld aantal sessies. Indien het aantal sessis niet vooraf is vastgesteld betaal je telkens per 5 sessies op voorhand.

Deze financiële bijdragen worden aangewend voor een verdere uitbreiding van ons zorgaanbod.

Let op!
Ook online afspraken (beeldbellen) en telefonische afspraken langer dan 30 minuten (met therapeutisch karakter) worden aangerekend zoals FTF afspraken aan het tarief van 4 euro of 11 euro.
Ook indien je niet op de (beeldbel)afspraak verschijnt of niet bereikbaar bent bij een telefonische afspraak, wordt een administratieve bijdrage aangerekend!

"Ik kan niet aanwezig zijn op de afspraak"

Om je zo vlot mogelijk te bedienen werken bij binnen onze dienst op afspraak. Indien je om één of andere reden niet aanwezig kan zijn op een afspraak dien je dit minimaal 48uur op voorhand te melden zodat we nog in de mogelijkheid zijn een andere cliënt uit te nodigen. Indien het secretariaat van het CGG gesloten is, laat je een bericht na op het antwoordapparaat waarin je duidelijk je naam, je telefoonnummer, de datum en het uur van de afspraak en de naam van de hulpverlener vermeldt.

Bij afwezigheid zonder  verwittiging 2 werkdagen op voorhand, wordt de consultatie (4 of 11 euro bij zorgverleners en 25 euro bij psychiater) aangerekend, tenzij een doktersattest.
De gemiste consultatie dien je af te rekenen aan het secretariaat/onthaal vóór de volgende afspraak.

  

 

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be