info@groeplitp.be

Wat doen we voor kinderen en jongeren ?

De kinder- en jongerenteams van het CGG zijn er voor kinderen vanaf 3 jaar en jongeren tot en met 18 jaar met psychologische, psycho-sociale of psychiatrische problemen. Ook de ouders van deze kinderen en jongeren worden bij de zorg betrokken.

Wanneer je problemen zo groot zijn dat je er last van hebt in je dagelijks leven, kun je beroep doen op deskundigen van het CGG die jou en je ouders kunnen helpen om hier beter mee om te gaan.
In onze hulpverlening sta jij als cliënt centraal. Onze teams beschikken over verschillende specialisten die samenwerken om jou zorg op maat aan te bieden. Wij vertrekken hierbij steeds van jouw vraag en verwachtingen en die van je ouders. De behandeling gebeurt steeds in overleg met jou en je ouders.
Onze teams bestaan uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. We noemen dat multidisciplinaire teams. De hulpverlening is ambulant en vindt dus plaats terwijl jij verder in je gewone leefsituatie verblijft.

Jij of je ouders kunnen je rechtstreeks aanmelden. Maar je kan ook verwezen worden door een andere hulpverlener, zoals je arts, een medewerker van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB), een medewerker uit de Bijzondere Jeugd Bijstand (BJB), een kinderpsychiater, kinderpsychiatrische dienst, ...

Onze kinder- en jongerenteams zijn gevestigd in Genk, Maasmechelen, Beringen en Overpelt. Wij werken op afspraak. De hulpverlening gaat op het CGG zelf door. Indien nodig, komen wij ook aan huis.
Wij bieden jou en je ouders gesprekken aan onder de vorm van een psychosociale begeleiding, een psychotherapeutische behandeling, een psychologisch en/of psychiatrisch consult. Soms kan het nodig zijn dat je medicamenteuze ondersteuning krijgt.
Wij hebben ook een aanbod aan groepstherapieën. Daar kun je samen met leeftijdgenoten met ongeveer dezelfde moeilijkheden aan je probleem werken.
Normaal worden ook je ouders bij de hulpverlening betrokken. Soms zijn er gesprekken met jou alleen, soms samen met je ouders en soms alleen met je ouders. Dat hangt af van het probleem en hoe dat het best wordt aangepakt.

Indien nodig en enkel na uitdrukkelijke toestemming, werken we samen met andere hulpverleners. Dat doen we om de behandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Die toestemming  vragen wij dan aan je ouders, maar ook aan jou zelf, tenminste als je ouder bent dan 12 jaar.

Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en de deontologische code. Dit betekent dat er geen informatie uitgewisseld wordt met anderen zonder toestemming van jou (als je ouder bent dan 12 jaar!) en je ouders. Voorts betekent dat dat wij enkel zullen handelen in jouw belang en dat wij steeds correcte informatie geven aan  jou en je ouders. Persoonlijke informatie wordt behandeld met respect voor je privacy. Jij (als je ouder bent dan 12 jaar!) en je ouders hebben inzage in je behandeldossier.
Ook al is het beter dat je ouders bij jouw hulpverlening betrokken worden, toch mag je ook zonder hun toestemming of medeweten beroep doen op het CGG. Tenminste, als je ouder dan 12 jaar bent. Je hulpverlener zal dan samen met jou nagaan of je ouders later toch nog bij het de hulp betrokken kunnen worden en hoe dat dan het best gebeurt.

Indien je meer informatie over ons CGG in jouw regio wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder.

Tamara Mascagni, teamcoördinator CGG Genk-Maasmechelen: t.mascagni@groeplitp.be                089/32.97.77 (Genk) of 089/77.47.74 (Maasmechelen)

Macha Poel, teamcoördinator CGG Noord-Limburg:     - 011/64.53.10 (Overpelt)

Sofie Van Asbroeck, teamcoördinator CGG West-Limburg:   - 011/42.49.31 (Beringen)

 

Voor algemene informatie over de kinder- en jongerenwerking van ons CGG, kun je contact opnemen met Caroline Vanderhallen, zorgcoördinator kinder- en jongerenteams:

Algemene werking kinder- en jongerenteams

Ouders in het CGG en de rechten van de minderjarige

Wat mag en moet als je hulp krijgt in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be