info@groeplitp.be

Opdracht van het CGG

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg CGG is een extramurale psychiatrische dienst. Het is een multi-disciplinaire dienst waar, in teamverband, aan niet-urgente psychiatrische, psychologische en sociale zorgverstrekking wordt gedaan.

Het intakegesprek en de bespreking ervan in team hebben essentieel in de eerste plaats een (beleids)-diagnostisch doel. Het intakegesprek moet een antwoord bieden op de vragen over de pathologie, de ernst ervan, of behandeling aangewezen is en of deze eventuele verdere behandeling binnen CGG wordt verstrekt. De ernst van de pathologie, de ambulante behandelingsmogelijkheden van de patiënt en de behandelingsvoorzieningen binnen het CGG bepalen het antwoord op deze vraag.

Principieel kan gesteld worden dat het CGG een optimale en zo mogelijk kortdurende zorgverstrekking wil garanderen voor iedereen. Kinderen, volwassenen en ouderen met een ernstige (sociaal) psychiatrische problematiek en financieel minder draagkrachtige patiënten krijgen prioriteit. 

Het CGG onderschrijft het zorg op maat principe. Om deze reden is de hulpverlening in principe geïndividualiseerd, ongelijk en verschillend. De contacten met de patiënten verlopen volgens de vereisten eigen aan het behandelingsplan.

Het CGG maakt deel uit van de regionale psychiatrische zorgcircuits. Daarnaast staat het CGG in voor een goede inbedding in de regionale overlegorganen, netwerken zodat een goede samenwerking mogelijk is met de verschillende hulpverleningsinstanties op verschillende echelons.

Communicatie over patiënten met bevoegde derden verloopt volgens professionele deontologische vereisten, volgens de vereisten en beperkingen eigen aan het kader waarin de patiënt wordt behandeld en met in acht name van de wet op de privacy.

FOLDER CGG downloaden

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be