info@groeplitp.be

CORONA

Onze diensten blijven open gedurende de CORONA crisis.
U kan beroep doen op onze diensten via de geëigende kanalen en volgens de geëigende werkwijze. Onze diensten werken vooral op verwijzing.
De telefoonnummers blijven actief. Aarzel niet te bellen dan krijgt u een medewerker aan de lijn of bellen wij u terug in de loop van de komende dagen. Mensen die kampen met twijfel, angsten, bezorgdheden n.a.v. de CORONA quarantaine nemen best contact op met Teleonthaal (106) of Awel (102).


Beste eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers,


De Limburgse GGZ netwerken en het CAW-Limburg slaan de handen in elkaar.

Tijdens de huidige crisis blijft alle ambulante hulp- en dienstverlening bereikbaar via de gekende kanalen.

Ook voor nieuwe welzijnsvragen en niet-dringende psychische problemen.

Bij twijfel of onduidelijkheid is er het Limburgs contactpunt CAW en openen de GGZ netwerken vanaf dinsdag 14 april meldpunten GGZ, ingericht per eerstelijnszone.

Alle contact- en meldpunten staan open voor vragen van alle leeftijdscategorieën.

Naast het initiatief www.dezorgsamen.be vinden ook overbelaste hulpverleners uit de eerste lijn via deze weg hulp en ondersteuning.

 

We hopen u hiermee in deze hectische tijden nog meer van dienst te zijn.

CAW-Limburg en de Limburgse GGZ netwerken LIGANT, RELING & NOOLIM

 
 

Opdracht van het CGG

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg CGG is een extramurale psychiatrische dienst. Het is een multi-disciplinaire dienst waar, in teamverband, aan niet-urgente psychiatrische, psychologische en sociale zorgverstrekking wordt gedaan.

Het intakegesprek en de bespreking ervan in team hebben essentieel in de eerste plaats een (beleids)-diagnostisch doel. Het intakegesprek moet een antwoord bieden op de vragen over de pathologie, de ernst ervan, of behandeling aangewezen is en of deze eventuele verdere behandeling binnen CGG wordt verstrekt. De ernst van de pathologie, de ambulante behandelingsmogelijkheden van de patiënt en de behandelingsvoorzieningen binnen het CGG bepalen het antwoord op deze vraag.

Principieel kan gesteld worden dat het CGG een optimale en zo mogelijk kortdurende zorgverstrekking wil garanderen voor iedereen. Kinderen, volwassenen en ouderen met een ernstige (sociaal) psychiatrische problematiek en financieel minder draagkrachtige patiënten krijgen prioriteit. 

Het CGG onderschrijft het zorg op maat principe. Om deze reden is de hulpverlening in principe geïndividualiseerd, ongelijk en verschillend. De contacten met de patiënten verlopen volgens de vereisten eigen aan het behandelingsplan.

Het CGG maakt deel uit van de regionale psychiatrische zorgcircuits. Daarnaast staat het CGG in voor een goede inbedding in de regionale overlegorganen, netwerken zodat een goede samenwerking mogelijk is met de verschillende hulpverleningsinstanties op verschillende echelons.

Communicatie over patiënten met bevoegde derden verloopt volgens professionele deontologische vereisten, volgens de vereisten en beperkingen eigen aan het kader waarin de patiënt wordt behandeld en met in acht name van de wet op de privacy.

FOLDER CGG downloaden

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be