info@groeplitp.be

Wat doen we voor volwassenen ?

De volwassenenteams zijn er voor mensen van 18 jaar tot 60 jaar met  psychologische, psycho-sociale of psychiatrische problemen.
Wanneer deze problemen het dagelijks leven bemoeilijken, kan het helpend zijn om een beroep te doen op deskundigen die je begeleiden en handvaten aanreiken om met deze moeilijkheden om te gaan.

In onze hulpverlening staat de cliënt centraal. Onze teams beschikken over verschillende specialisten die samenwerken om zorg op maat aan te bieden. We vertrekken hierbij steeds vanuit de hulpvraag en verwachtingen van de cliënt. De behandeling gebeurt steeds in nauw overleg met de cliënt.

Onze teams zijn multidisciplinair en bestaan uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. Onze hulpverlening is ambulant, de gesprekken met een hulpverlener vinden dus plaats op afspraak terwijl je in jouw gewone leefsituatie verblijft. Je kan je rechtstreeks aanmelden, of na verwijzing door een andere hulpverlener (arts, psycholoog, psychiater,  ziekenhuis, ...).

Onze volwassenenteams zijn gevestigd in Sint-Truiden, Hasselt, Beringen, Overpelt, Maasmechelen en Genk. Je kan op de dienst zelf op afspraak komen of indien nodig, organiseren wij onze hulpverlening in uw leefomgeving.

We bieden psychosociale begeleiding, psychologisch en psychiatrisch consult, psychotherapeutische behandeling en medicamenteuze ondersteuning. Dit kan individueel gebeuren of samen met je partner of gezin. We hebben ook een aanbod groepstherapieën. Indien nodig en enkel na uw uitdrukkelijke toestemming, werken we samen met andere betrokken hulpverleners om de behandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Psychodiagnostisch is steeds in een lopend behandeltraject. We gaan niet in op exclusieve diagnostiekvragen bij aanmelding. Hiervoor verwijzen we naar gespecialiseerde centra in de regio.

Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en de deontologische code. Dit betekent dat er geen informatie uitgewisseld wordt met anderen zonder jouw toestemming en dat we enkel zullen handelen in jouw belang en je hier steeds correct over zullen informeren. Persoonlijke informatie wordt behandeld met respect voor jouw privacy en je hebt ten alle tijde inzage in jouw dossier.

Voor meer informatie over de regionale werking, aarzel niet om contact op te nemen. We helpen je graag verder.

Kristien Paesmans, teamcoördinator CGG Hasselt - Sint-Truiden: k.paesmans@groeplitp.be            011/28.68.40 (Hasselt) of 011/68.59.36 (St-Truiden)


Lise Bemelmans, teamcoördinator CGG Genk - Maasmechelen:       
089/32.97.77 (Genk) of 089/77.47.74 (Maasmechelen)


Griet Janssen, teamcoördinator CGG Noord-West-Limburg: g.janssen@groeplitp.be
011/64.53.10 (Overpelt) of 011/42.49.31 (Beringen)Voor algemene informatie over de volwassenenwerking kunt u contact opnemen met:
Kristien Hebbrecht, zorgmanager volwassenenteams en medewerker project Feedbackcyclus :  k.hebbrecht@groeplitp.be

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be