info@groeplitp.be
onze centra

ESF-project: Passie en Engagement op het werk en project gefinancierd door:Het Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg - Groep LITP, is een samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en psychosociale revalidatie in Limburg. Wij richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychosociale en/of psychiatrische ondersteuningsbehoeften. Het kan gaan om korte of langdurige psychosociale en/of psychiatrische behandelingen en begeleidingen gericht op een maximaal herstel. Eigen aan onze dienst is:

  • We zijn zo dicht mogelijk in de gewone leefomgeving van de cliënt bereikbaar.
  • We realiseren zorgtrajecten op maat, samen met de cliënt.
  • We handelen professioneel.
  • We trachten maximaal herstel te realiseren door de cliënt als totale persoon in een unieke leefomgeving te begeleiden.
  • We brengen een fundamenteel respect op voor de filosofische/ideologische overtuiging, sociale afkomst, geslacht en nationaliteit van elke cliënt en/of zijn vertegenwoordiger, voor de levensbeschouwelijke gerichtheid van de doorverwijzer en voor de zelfverantwoordelijkheid van de cliënt.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) en privacybeleid van kracht. U kan onze privacyverklaring vinden via deze link  

Voor meer informatie, over Groep LITP of het aanbod van onze diensten, klik op onderstaande logo's of ga via het linkermenu rechstreeks naar het aanbod van onze diensten.


                                        

 

                                                 

 

 

 

 

Suggesties en opmerkingen t.a.v. deze website: info@groeplitp.be

 

 


 

 
Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be