info@groeplitp.be
onze centra

Onze Groep is een samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en psychosociale revalidatie. Wij richten ons op jongeren, volwassenen en ouderen met psychosociale en/of psychiatrische ondersteunings-behoeften. Het kan gaan om korte of langdurige behandelingen en begeleidingen gericht op maximaal herstel. Eigen aan onze diensten is dat:
 • we zo dicht mogelijk in de gewone leefomgeving van de cliënt bereikbaar zijn;
 • we telkens zorgtrajecten op maat samen met de cliënt realiseren;
 • wij professioneel handelen;
 • we maximaal herstel trachten te realiseren door de cliënt als een totale persoon in een unieke leefomgeving te begeleiden
 • we een fundamenteel respect opbrengen voor de filosofische/ideologische overtuiging, sociale afkomst, geslacht en nationaliteit van elke cliënt en/of zijn vertegenwoordiger, voor de levensbeschouwelijke gerichtheid van de doorverwijzer en voor de zelfverantwoordelijkheid van de cliënt.

Indien je meer wil weten van de Groep LITP omtrent:

 • haar missie en visie omtrent zorg
 • het organigram van de Groep
 • haar visie op zorgnetwerken
 • het vacatureaanbod
 • rapporten
 • nieuws
 • links

klik dan op Groep LITP. Je kan vanzelfsprekend ook rechtstreeks gaan naar het aanbod van onze diensten. Suggesties en opmerkingen t.a.v. deze website kunnen steeds overgemaakt worden aan .....

 

 
Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be